Telphone: 051/221-008

Email: jvp-grad-krk@ri.t-com.hr

O nama

Osnivanje

Iako je vatrogastvo na otoku Krku bilo organizirano i prije više od jednog stoljeća (prema nađenim dokumentima DVD Krk svoj osnutak bilježi 1908. godine, a DVD Vrbnik 1911. godine), početak profesionalnog vatrogastva započinje 01.09. 1969. godine kada se u DVD – u Krk po prvi puta zapošljava osoba s ciljem profesionalnog obavljanja vatrogasne djelatnosti, što je ujedno i početak promišljanja stvaranja profesionalnog vatrogastva na otoku.

Današnja Javna vatrogasna postrojba grada Krka (u daljnjem tekstu JVP Krk) slijednica je nekadašnje Profesionalne vatrogasne jedinice Općine Krk osnovane 01.09.1979. godine, odnosno Vatrogasne postaje Krk, koja je djelovala u sklopu MUP – a RH – Policijske uprave PG županije u vremenu od 01.01.1994.do 31.12.1999. godine.

JVP Krk temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakona o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), te Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), osnovana je odlukom Gradskog poglavarstva Grada Krka dana 30. prosinca 1999. godine, te je upisana na Trgovačkom sudu u Rijeci kao Javna ustanova u djelatnosti vatrogasne službe koja se osniva za područje grada Krka u cilju provođenja zaštite od požara i obavljanja vatrogasne djelatnost.

Prema navedenim zakonskim i pod zakonskim odredbama JVP Krk vatrogasnu djelatnost obavlja kao javnu službu koja je stručna i humanitarna i od interesa za Republiku Hrvatsku, odnosno prema Statutu Postrojbe, te članku 1. Zakona o vatrogastvu što obuhvaća:

  • Sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija,

  • Gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom,

  • Pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama,

  • Obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i sličnim situacijama

Formiranje JVP Krk usko je vezano uz preustroj vatrogastva u Hrvatskoj i odredbe tadašnjeg novog Zakona kao i formiranje Područne vatrogasne zajednice otoka Krka kao krovne institucije zaštite od požara na otoku i novog vatrogasnog ustroja koji otok Krk tretira kao nedjeljivu cjelinu neovisno o općinskim granicama. Navedenim zakonom izvršen je preustroj profesionalnih vatrogasnih postrojbi iz MUP-a u JVP općina ili gradova osnivača, te je u tom smislu osnivač JVP Krk po sili Zakona postao Grad Krk.

Decentralizacijom vatrogastva nije decentralizirano i financiranje vatrogasnih postrojbi te se sa ostalim jedinicama lokalne samouprave 28.12.2000. g., potpisuje 1. Ugovor o Sufinanciranju vatrogastva na otoku Krku, koji je od tada pa do danas odredio model djelovanja vatrogasne organizacije na otoku Krku, odnosno definirao financiranje i opremanje tada, dosta oskudnih JVP Krk, te 5 DVD –a ustrojenih kao DVD Njivice, Baška, Dobrinj, Vrbnik i Krk.

Temeljem navedenog Sporazuma JVP Krk ustrojena je kao središnja, operativna vatrogasna postrojba za cijelo područje otoka Krka, s odgovornošću zaštite od požara na područjima svih jedinica lokalne samouprave. Na taj način uz Grad Krk koji je do sada po sili zakona skrbio o JVP-u, priključuju se i sve ostale JLS otoka Krka. Prema navedenom modelu posebno se vodilo računa o sigurnosnoj pokrivenosti otoka, te područjima koji su udaljeni 15 i više minuta od središnje JVP Krk, kao što su općine Omišalj i Baška u kojima su formirana opremljenija Dobrovoljna vatrogasna društva sa preko 20 operativnih vatrogasaca.

Koliko je ustrojeni model učinkovit pokazuju rezultati koji su iz godine u godinu sve bolji, a temelje se prvenstveno na preventivnom, a po potrebi i kurativnom djelovanju, svrsishodnom transparentnom financiranju, odnosno planskoj nabavci vozila, opreme i sredstava za zaštitu od požara. Na taj način uspjeli smo nabaviti nova vozila i time izvršiti zamjenu za većinu dotrajalih starijih vozila iz voznog parka JVP Krk, a svaki DVD opremiti manjim vozilom, odnosno opremom za sve operativne vatrogasce.

Uspješnost krčkog modela vatrogastva priznalo je između ostalih i resorno ministarstvo, te Županijska vatrogasna zajednica, a neke sredine u Hrvatskoj krenule su kopirati krčki model vatrogastva i za svoja područja.

Recesija i pomanjkanje financijskih sredstava odrazila se je i na krčko vatrogastvo, stoga je 26.11.2012. godine od svih JLS otoka Krka potpisan novi 2. Sporazum o financiranju vatrogastva na otoku Krku, s ciljem osiguranja financiranja redovne djelatnosti, djelovanja i daljnjeg razvoja vatrogasnih postrojbi, a samim time i glavne vatrogasne snage JVP Krk, ne umanjujući dostignuti standarda vatrogastva.

 

Područje djelovanja

JVP Krk ustrojena je za područje otoka Krka i manjih otoka u neposrednoj blizini (Krčkom arhipelagu), ali djelovanje JVP Krk u prošlosti je često bilo zatraženo i na drugim područjima Primorsko – goranske županije, odnosno Republike Hrvatske.

Djelovanje JVP Krk odnosi se i na svaku ugrozu u neposrednoj blizini područja otoka Krka, pa je tako svrstana, prema načinu djelovanja, kao PRVA JVP za potrebe ispomoći, za područje od Kraljevice do Novog Vinodolskog, kao i za otoke Cres, Lošinj, Rab.

U sastavu JVP Krk postoji interventni tim od sedam vatrogasaca koji svake godine prolazi trening obuku desantiranja i rada sa helikopterom, a svrha tima je, ukoliko dođe do zapovjedi o potrebnoj dislokaciji postrojbe, da se sa helikopterom u čim kraćem roku prebaci ljudstvo s opremom na mjesto intervencije.

 

Način djelovanja

JVP Krk broji 22 operativna vatrogasaca, raspoređena u četiri smjene, odnosno pet vatrogasaca u svakoj smjeni, plus zamjenik zapovjednika i zapovjednik, a rad se odvija u režimu 12/24, 12/48, odnosno kroz osam satno radno vrijeme za zapovjedni kadar.

Princip rada JVP Krk u ljetnim mjesecima bitno je različit od zimskog režima rada, jer je tijekom „požarne sezone“ , u pravilu tri mjeseca, na snazi zabrana korištenja godišnjeg odmora, te se tijekom tih ljetnih mjeseci vrši „pasivno dežurstvo“ (12 h prije smjene po rasporedu, mora se biti dostupan za potrebe službe) i u pravilu se tijekom tog perioda svi djelatnici nalaze manje ili više na otoku. O napuštanju otoka djelatnici su dužni obavijestiti postrojbu. Prilikom dojave o potrebnom interveniranju izlaz vatrogasnog tima svodi se na četiri vatrogasca i jednog dispečera koji ostaje u postrojbi, dok se u slijedećim minutama podižu naredne smjene i DVD-i prema situaciji na terenu.

Tijekom zimskog perioda taj broj se svodi na tri vatrogasca i jednog dispečera, te je manji broj dostupnih vatrogasaca, odnosno na svaku intervenciju se kao prva udarna snaga upućuju tri vatrogasaca i to je jedan od osnovnih problema koji je prisutan na svim „zahtjevnijim“ intervencijama, nedostatak ljudstva.

 

Obuka, vježbe i usavršavanja

Pored glavnog posla koji se obavlja tijekom intervencija, jako bitno je spomenuti i svakodnevnu obuku i vježbe koje se provode sa raspoloživom opremom i tehnikom. Pored navedenog, kontinuirano se provode pokazne vježbe koje se organiziraju u suradnji sa trećim osobama, a sve u cilju što bolje spremnosti i obučenosti, kako djelatnika tvrtki trećih osoba, tako i djelatnika JVP Krk.

Kako je svaka intervencija drugačija i ne može se uzeti „šablona“ po kojoj bi se vršile vježbe i obuka za određeni događaj, iskustvom stečenim tijekom rada kroz intervencije, planiraju se i provode vježbe i obuka za specifične situacije.

Pored samostalnih vježbi i obuke, djelatnici JVP Krk se konstantno usavršavaju kroz razne seminare, tečajeve i specijalizacije, npr. Prva pomoć, spašavanje iz dubina i sa visina, simulator Plamenih udara itd., a sve u cilju nadogradnje svoga znanja i usavršavanja svojih vještina da bi u konačnici bili spremni odgovoriti na sve postavljenje zadaće, te da mogu osigurati najvišu razinu sigurnosti svojim sugrađanima i posjetiteljima zlatnog otoka.