Telphone: 051/221-008

Email: jvp-grad-krk@ri.t-com.hr

Izdvojeno

Nabava novog vatrogasnog tehničkog vozila.

 

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, sukladno odluci Upravnog vijeća JVP-a, dana 1. listopada 2018. godine pokrenuo je postupak nabave novog vatrogasnog tehničkog vozila i imenovao stručno povjerenstvo za nabavu.

Dana 12. listopada 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, koje je trajalo do 17. listopada 2018. godine.

Dana 19. listopada 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je obavijest o nadmetanju sa cjelokupnom dokumentacijom o nabavi. Dokumentaciju možete preuzeti na linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Predmet nabave je novo vatrogasno tehničko vozilo, procijenjene vrijednosti 2.800.000,00 kn + PDV. Otvaranje ponuda predviđeno je za 26. studenog 2018. godine u 12:00 sati.