Telphone: 051/221-008

Email: jvp-grad-krk@ri.t-com.hr

2021. godina

Objavljeno: Srijeda, 05 Siječanj 2022 05:53
Napisao/la Admin

Prosinac
164) 01.12. Požar u restoranu, Draga Bašćanska
165) 02.12. Otvaranje stana, Milčetići
166) 09.12. Ispumpavanje glisera, Krk
167) 18.12. Požar u restoranu, Njivice
168) 20.12. Požar dimnjaka, Punat
169) 21.12. Izvid, Polje
170) 21.12. Mačka na balkonu, Korinić
171) 22.12. Požar otvorenog prostora, Brzac
172) 25.12. Kamenje na prometnici, Krk

Studeni
153) 01.11. Požar broda, Punat
154) 04.11. Pao telefonski stup, Sv. Anton
155) 08.11. Požar u/ na kući, Krk
156) 10.11. Ostatci spaljivanja, Krk
157) 11.11. Provjera vatrodojavnog alarma, Omišalj
158) 12.11. Požar u/ na kući, Skrbčići
159) 20.11. Spašavanje ozljeđene osobe, Baška
160) 21.11. Požar otvorenog prostora, Punat
161) 23.11. Ispomoć HMP, Omišalj
162) 25.11. Požar stupa za prijenos el. energije, Krk
163) 27.11. Propuštanje plina, Sv. Anton

Listopad
138) 02.10. Provjera vatrodojavnog alarma, Vrbnik
139) 05.10. Ispomoć HMP, Barušići
140) 07.10. Srušena ograda na prometnicu, Punat
141) 07.10. Telefonski stup pao na automobil, Puant
142) 08.10. Iskri stup za prijenos el. energije, Sv. Vid - Miholjice
143) 12.10. Mačka na stablu, Skrbčići
144) 16.10. Požar osobnih automobila, Krk
145) 16.10. Velika količina vode na prometnici, Krk
146) 18.10. Požar otvorenog prostora, Punat
147) 21.10. Ispiranje prometnice, Krk
148) 22.10. Mačka na stablu, Punat
149) 25.10. Ispomoć HMP, Baška
150) 27.10. Ispomoć HMP, Barušići
151) 29.10. Prometna nesreća, Barušići
152) 30.10. Prometna nesreća, Omišalj

Rujan
126) 05.09. Osoba pala sa zidina, Krk
127) 07.09. Požar skladišnog prostora, Omišalj
128) 09.09. Spašavanje osobe sa visine, Malinska
129) 11.09. Prometna nesreća, Strilčić
130) 12.09. Požar u šahti, Njivice
131) 15.09. Poplava u stanu, Krk
132) 20.09. Pao telefonski stup, Omišalj
133) 21.09. Potraga za nestalom imovinom, Rudine
134) 22.09. Ispiranje prometnice, Punat
135) 22.09. Požar nadstrešnice, Skrbčići
136) 22.09. Požar otvorenog prostora, Batomalj
137) 29.09. Ispiranje prometnice, Krk

Kolovoz
102) 01.08. Potonuo gliser, Krk
103) 07.08. Požar trafo stanice, Linardići
104) 02.08. Provjera vatrodojavnog alarma, Vrbnik
105) 06.08. Pao telefonski stup, Klimno
106) 06.08. Vozilo iznad provalije, Vrbnik
107) 13.08. Požar trafo stanice, Rosopasno
108) 14.08. Slomljena grana prijeti padom, Krk
109) 17.08. Zmija u konobi, Brzac
110) 17.08. Požar otvorenog prostora, Krk
111) 17.08. Grana pala na vozilo, Krk
112) 19.08. Požar u kući, Krk
113) 19.08. Požar otvorenog prostora, Bajčići
114) 19.08. Psi zatvoreni u vozilu, Krk
115) 21.08. Provjera vatrodojavnog alarma, Njivice
116) 22.08. Prometna nesreća, Krk
117) 23.08. Provjera vatrodojavnog alarma, Njivice
118) 24.08. Požar dostavnog vozila, Omišalj
119) 24.08. Otvaranje vozila, Porat
120) 24.08. Zmija na terasi, Bogovići
121) 25.08. Otvaranje stana, Bogovići
122) 25.08. Ispomoć HMP, Omišalj
123) 26.08. Požar otvorenog prostora, Batomalj
124) 29.08. Požar u kući, Sv. Anton
125) 29.08. Prometna nesreća, Njivice

Srpanj
078) 04.07. Požar u/na kući, Garica
079) 05.07. Provjera vatrodojavnog alarma, Baška
080) 05.07. Stablo palo na cestu, Kremenići
081) 06.07. Telefonski stup - opasnost od pada, Njivice
082) 06.07. Provjera vatrodojavnog alarma, Malinska
083) 09.07. Požar u/na hotelu, Malinska
084) 10.07. Stablo palo na kuću, Krk
085) 10.07. Zmija u kući, Vrbnik
086) 10.07. Tone gliser, Stara Baška
087) 11.07. Požar otvorenog prostora, Punat
088) 14.07. Požar spremnika za otpad, Krk
089) 15.07. Ispiranje prometnice, Njivice
090) 15.07. Požar otvorenog prostora, Kornić
091) 16.07. Ispomoć HMP, Risika
092) 18.07. Požar razvodnog ormara, Stara Baška
093) 18.07. Potraga za izgubljenim osobama, Baška
094) 19.07. Pala grana na osobni automobil, Krk
095) 22.07. Telefonski stup - opasnost od pada, Poljica
096) 25.07. Tone barka, Krk
097) 28.07. Curi gorivo iz osobnog automobila, Kornić
098) 28.07. Ključevi od vozila pali u šaht, Krk
099) 28.07. Izvid - vidi se dim u šumi, Vrbnik
100) 30.07. Požar otvorenog prostora, Vrbnik
101) 31.07. Požar na odlagalištu otpada, Vrbnik 

Lipanj
063) 01.06. Zmija u dvorištu, Punat
064) 03.06. Požar garaže, Krk
065) 05.06. Požar broda, Krk
066) 05.06. Zmija u dvorištu, Krk
067) 09.06. Ispomoć HMP, Vrbnik
068) 10.06. Otvaranje stana, Krk
069) 11.06. Prometna nesreća, Krk
070) 11.06. Požar dimnjaka, Krk
071) 13.06. Požar u/na kući, Poljica
072) 14.06. Prometna nesreća, Soline
073) 21.06. Vatrodojavni alarm-Izvid, Malinska
074) 25.06. Vatrodojavni alarm-Izvid, Malinska
075) 26.06. Otvaranje stana, Njivice
076) 26.06. Dimi iz broda, Punat
077) 29.06. Požar otvorenog prostora, Bajčići

Svibanj
046) 02.05. Otvaranje stana, Šilo
047) 04.05. Potraga za nestalom osobom, Barušići
048) 05.05. Otvaranje stana, Krk
049) 08.05. Dimi se automobil, Intervencija bez učešća, Malinska
050) 09.05. Dimi se automobil, Intervencija bez učešća, Malinska
051) 09.05. Prometna nesreća, Krk
052) 13.05. Osoba pala, potrebna pomoć, Omišalj
053) 14.05. Zmija u dvorištu, Punat
054) 15.05. Zmija u vozilu, Kornić
055) 25.05. Zmija u kući, Malinska
056) 26.05. Zmija u šahti, Punat
057) 26.05. Provjera vatrodojave, Krk
058) 27.05. Provjera vatrodojave, Krk
059) 28.05. Prinudno slijetanje aviona, Intervencija bez učešća, Omišalj
060) 29.05. Zmija u dvorištu, Punat
061) 30.05. Prodor vode u brod, Krk
062) 30.05. Prometna nesreća, Njivice

Travanj
032) 01.04. Prometna nesreća, Omišalj
033) 04.04. Požar dimnjaka, Krk
034) 06.04. Prometna nesreća, Stara Baška
035) 08.04. Otvaranje stana, Punat
036) 13.04. Ostale tehničke intervencije, Punat
037) 16.04. Požar otvorenog prostora, Vrh
038) 17.04. Ispomoć Policiji, Punat
039) 18.04. Provjera vatrodojave, Krk
040) 20.04. Požar otvorenog prostora, Vrh
041) 21.04. Provjera vatrodojave, Klimno
042) 21.04. Požar otvorenog prostora, Strilčić
043) 24.04. Prodor vode u brod, Krk
044) 28.04. Prometna nesreća, Punat
045) 29.04. Propuštanje plina, Malinska

Ožujak
016) 01.03. Požar otvorenog prostora, Bajčići
017) 04.03. Ispomoć drugim službama, Stara Baška
018) 05.03. Otvaranje stana, Sv. Ivan - Dobrinjski
019) 10.03. Požar dimnjaka, Vrbnik
020) 11.03. Požar otvorenog prostora, Rosopasno
021) 12.03. Izvid, Šilo
022) 20.03. Izvid, Krk
023) 20.03. Ispomoć HMP, Omišalj
024) 20.03. Ispomoć HMP, Omišalj
025) 21.03. Požar spremnika za otpad, Porat
026) 22.03. Požar otvorenog prostora, Kras
027) 25.03. Požar kuće, Krk
028) 26.03. Potraga - izgubljena osoba, Vrbnik
029) 30.03. Otvaranje stana, Omišalj
030) 31.03. Požar otvorenog prostora, Vrh
031) 31.03. Požar na brodu, Punat

Veljača
009) 02.02. Otvaranje stana, Krk
010) 04.02. Stablo na prometnici, Kras
011) 09.02. Prometna nesreća, Malinska
012) 12.02. Požar otvorenog prostora, Krk
013) 13.02. Lim visi sa krova, Garica
014) 15.02. Ostatci spaljivanja, Njivice
015) 28.02. Izvid, Punat

Siječanj
001) 02.01. Izvid, Punat
002) 03.01. Požar spremnika za otpad, Kras
003) 06.01. Požar pomoćnog objekta, Punat
004) 18.01. Požar spremnika za otpad, Rosopasno
005) 23.01. Ispumpavanje vode iz objekta, Malinska
006) 26.01. Požar dimnjaka, Poljica
007) 26.01. Otvaranje stana, Krk
008) 28.01. Požar automobila, Kras

Kategorija: