Telphone: 051/221-008

Email: jvp-grad-krk@ri.t-com.hr

2019. godina

Objavljeno: Četvrtak, 02 Siječanj 2020 07:30
Napisao/la Admin

Prosinac
163) 10.12. Grana na krovu kuće, Baška
164) 13.12. Ispomoć HMP, Omišalj
165) 14.12. Stablo palo na prometnicu, Omišalj
166) 18.12. Curenje goriva iz stroja, Krk
167) 18.12. Požar spremnika za otpad, Punat
168) 20.12. Ispomoć HMP, Njivice
169) 21.12. Grana na prometnici, Baška
170) 21.12. Telefonski stup pao na prometnicu, Pinezići
171) 31.12. Otvaranje stana, Dobrinj
172) 31.12. Osoba pala u stanu, Skrbčići

Studeni
157) 03.11. Ispumpavanje vode na otvorenom, Kornić
158) 13.11. Stablo palo na automobil, Kras
159) 17.11. Požar u/na kući, Vrbnik
160) 18.11. Stablo palo na terasu, Malinska
161) 19.11. Požar u/na kući, Vrh
162) 29.11. Otvaranje stana, Čižići

Listopad
150) 01.10. Prometna nesreća, Krk
151) 03.10. Ispomoć HMP, Omišalj
152) 06.10. Otvaranje stana, Krk
153) 08.10. Požar na deponiju otpada, Punat
154) 12.10. Tehnička intervencija na otvorenom, Krk
155) 13.12. Požar otvorenog prostora, Krk
156) 14.12. Otvaranje stana, Malinska

Rujan
139) 02.09. Provjera dojave, Izvid, Linardić
140) 05.09. Ispuštanje plina, Malinska
141) 08.09. Ispumpavanje vode iz objekta, Njivice
142) 15.09. Provjera dojave, Izvid, Krk
143) 15.09. Požar u/ na kući, Čižići
144) 19.09. Uklanjanje zapreka na otvorenom, Kornić
145) 19.09. Pomoć u/ na pomoćnom gospodarskom objektu, Vrh
146) 21.09. Tehnička intervencija na otvorenom, Krk
147) 22.09. Otvaranje stana, Krk
148) 23.09. Požar stupa za prijenos el. energije, Lakmartin
149) 25.09. Prometna nesreća, Njivice

Kolovoz
119) 01.08. Tehnička intervencija na/ pod vodom, Malinska
120) 01.08. Tehnička intervencija u/ na kući, Pinezići
121) 03.08. Prometna nesreća, Krk
122) 03.08. Tehnička intervencija na otvorenom, Punat
123) 04.08. Požar otvorenog prostora, Omišalj
124) 05.08. Tehnička intervencija na otvorenom, Krk
125) 05.08. Požar u/ na kući, Krk
126) 07.08. Požar u/ na hotelu, Malinska
127) 10.08. Požar u/ na ostalim objektima, Kornić
128) 10.08. Požar u/ na kući, Krk
129) 11.08. Požar spremnika za otpad, Polje
130) 15.08. Tehnička intervencija na otvorenom prostoru, Malinska
131) 18.08. Požar otvorenog prostora, Krk
132) 18.08. Požar automobila, Baška
133) 19.08. Provjera dojave, Izvid, Krk
134) 19.08. Požar spremnika za otpad, Kras
135) 19.08. Otvaranje stana, Milčetići
136) 23.05. Požar dimnjaka, Krk
137) 25.08. Požar dimnjaka, Krk
138) 30.08. Uklanjanje nestabilnih djelova sa objekta, Krk


Srpanj
87) 01.07. Otvaranje stana, Čižići
88) 02.07. Zmija u dvorištu, Sabljići
89) 04.07. Požar otvorenog prostora, Jurandvor
90) 04.07. Intervencija bez učešća, Rudine
91) 06.07. Otvaranje stana, Krk
92) 07.07. Požar elektro instalacija, Krčki most
93) 07.07. Zmija u kući, Kras
94) 07.07. Poplava u dvorištu, Kornić
95) 08.07. Prometna nesreća, Malinska
96) 09.07. Požar automobila, Polje
97) 09.07. Ispomoć HMP, Kornić
98) 16.07. Požar u kući, Lakmartin
99) 17.07. Zmija u kući, Sv. Ivan
100) 20.07. Požar u kući, Sv. Vid - Miholjice
101) 21.07. Napukla grana prijeti padom, Krk
102) 23.07. Ispomoć HMP, Baška
103) 25.07. Zmija u kući, Milčetićiž
104) 26.07. Požar trafo stanice, Baška
105) 27.07. Potraga za nestalom osobom, Skrbčići
106) 28.07. Izvanredna dislokacija, Šibenik
107) 28.07. Poplava u stanu, Kornić
108) 28.07. Poplava na prometnici, Krk
109) 28.07. Udar groma u dimnjak, Punat
110) 28.07. Poplava u strojarnici, Krk
111) 28.07. Poplava u garaži, Krk
112) 28.07. Puknuto stablo, Punat
113) 28.07. Puknut telefonski stup, Pinezići
114) 28.07. Punkuto stablo, Punat
115) 28.07. Voda na cesti, Kornić
116) 28.07. Skidanje prstena, Krk
117) 29.07. Voda na cesti, Krk
118) 30.07. Osijeti se miris plina, Vrbnik

Lipanj
65) 03.06. Požar otvorenog prostora, Omišalj
66) 04.06. Požar telefonskog stupa, Punat
67) 07.06. Potraga za nestalom osobom, Kornić
68) 07.06. Zmija u autu, Krk
69) 08.06. Stup prijeti padom, Punat
70) 08.06. Zmija u autu, Omišalj
71) 09.06. Pas zatvoren u autu, Krk
72) 10.06. Požar broda, Punat
73) 11.06. Zmija u kući, Sabljići
74) 12.06. Mačka u autu, Punat
75) 14.06. Požar otvorenog prostora, Malinska
76) 15.06. Skidanje prstena, Krk
77) 20.06. Spašavanje osobe na otvorenom prostoru, Krk
78) 20.06. Voda teče na hidrantu, Krk
79) 20.06. Otvaranje stana, Krk
80) 22.06. Požar u kući, Maršići
81) 23.06. Zmije u kampu, Njivice
82) 25.06. Požar otvorenog prostora, Hlapa
83) 25.06. Požar otvorenog prostora, Hlapa
84) 26.06. Intervencija bez učašća, Baška
85) 28.06. Intervencija bez učešća, Čižići
86) 29.06. Ispumpavanje goriva, Malinska

Svibanj
48) 01.05. Lažna dojava - Požar kuće, Jurandvor
49) 11.05. Požar u/na ostalim objektima, Vrbnik
50) 14.05. Pomoć HMP, Omišalj
51) 14.05. Izvlačenje utopljenika, Njivice
52) 16.05. Požar ostalih skladišnih prostora na otvorenom, Punat
53) 20.05. Ostale tehničke intervencije na otvorenom, Vrh
54) 20.05. Požar dimnjaka, Baška
55) 22.05. Poplava, Kornić
56) 23.05. Zbrinjavanje životinja, Malinska
57) 25.05. Prometna nesreća, Sv. Vid - Miholjice
58) 25.05. Ostale tehničke intervencije na otvorenom, Linardići
59) 26.05. Požar u/na garaži, Punat
60) 26.05. Pomoć HMP, Baška
61) 26.05. Zbrinjavanje životinja, Malinska
62) 29.05. Pomoć HMP, Baška
63) 30.05. Požar traktora, Punat
64) 31.05. Zbrinjavanje životinja, Omišalj

Travanj
42) 03.04. Požar stupa za prijenos el. energije, Garica
43) 13.04. Tehnička intervencija u/na ostalim industrijskim postrojenjima, Omišalj
44) 14.04. Prometna nesreća, Malinska
45) 16.04. Požar otvorenog prostora, Njivice
46) 19.04. Prometna nesreća, Krk
47) 25.04. Spašavanje osobe iz mora, Krk

Ožujak
29) 02.03. Požar u/na kući, Malinska
30) 04.03. Požar otvorenog prostora, Skrbčići
31) 09.03. Požar otvorenog prostora, Porat
32) 12.03. Požar otvorenog prostora, Baška
33) 12.03. Požar u/na kući, Punat
34) 16.03. Tehnička intervencija u/na kući, Vrh
35) 21.03. Požar spremnika za otpad, Krk
36) 25.03. Požar otvorenog prostora, Vrh
37) 27.03. Požar otvorenog prostora, Omišalj
38) 27.03. Požar u/na stambenoj zgradi, Milohnić
39) 29.03. Tehnička intervencija u/na kući, Krk
40) 29.03. Tehnička intervencija u/na stambenoj zgradi, Krk
41) 30.03. Izvanredna dislokacija, Senj
 
Veljača
11) 04.02. Tehnička intervencija u/na kući, Krk
12) 05.02. Uklanjanje zapreka, Krk
13) 05.02. Uklanjanje zapreka, Krk
14) 06.02. Požar šikare, Tribulje
15) 09.02. Požar u/na pomoćnom objektu, Krk
16) 10.02. Požar šikare, Rosopasno
17) 13.02. Požar u/na kući, Milovčići
18) 17.02. Požar spremnika za otpad, Kornić
19) 19.02. Požar spremnika za otpad, Omišalj
20) 20.02. Požar otvorenog prostora, Vrh
21) 21.02. Požar otvorenog prostora, Krk
22) 23.02. Uklanjanje zapreka, Krk
23) 23.02. Uklanjanje zapreka, Krk
24) 23.02. Požar u/na Kući, Punat
25) 23.02. Požar otvorenog prostora, Vrbnik
26) 24.02. Požar otvorenog prostora, Punat
27) 25.02. Požar otvorenog prostora, Krk
28) 27.02. Požar otvorenog prostora, Omišalj


Siječanj
1) 03.01. Požar otvorenog prostora, Polje
2) 08.01. Potraga za nestalom osobom, Malinska
3) 08.01. Potraga za nestalom osobom, Malinska
4) 08.01. Požar kuće, Brusići
5) 10.01. Požar pomoćnog objekta, Pinezići
6) 15.01. Zbrinjavanje životinja, Njivice
7) 16.01. Uklanjanje zapreka, Krk
8) 20.01. Tehnička intervencija u/na kući, Krk
9) 20.01. Prometna nesreća, Soline
10) 31.01. Tehnička intervencija u/na stambenoj zgradi, Krk

Kategorija: