Telphone: 051/221-008

Email: jvp-grad-krk@ri.t-com.hr

Odluka O Od. Služb. Za Inf.

Broj: 08-11/16-02

Krk, 17.11.2016.

Na temelju članka 9. I članka 31. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, a u svezi s člankom 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 25/13.), Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, dana 12. ožujka 2013. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o razrješenju i imenovanju službenika za informiranje

Članak 1.

Vanja Kocmur Starčević razrješuje se dužnosti službene osobe mjerodavne za rješavanje zahtijeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama, zbog prevelikog obima posla na obavljanju poslova voditeljice računovodstveno administrativnih poslova.

Članak 2.

Imenuje se Goran Grubišić, zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka službenom osobom mjerodavnom za rješavanje zahtijeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Članak 3.

Službenik za informiranje iz članka 2. Ove odluke dužan je obavljati poslove sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                             

                                                                                                              Zapovjednik

                                                                                                        Dinko Petrov, dipl.ing.