Telphone: 051/221-008

Email: jvp-grad-krk@ri.t-com.hr

Početna

  • Ukoliko je to moguće stavite uređaj u beznaponsko stanje (izvadite utikač iz utičnice ili prekinite strujni krug na osiguraču).

  • Za gašenje koristite aparate s ugljičnom dioksidom (CO2) ili prahom. Ugušite požar prekrivanjem. Prekrivači ne smiju biti od sintetičkih materijala, već od pamuka ili vune.

  • Ne koristite vodu za gašenje požara ukoliko je uređaj pod naponom.